זכויות עובדים – טיפולי פוריות

זכויות עובדים – טיפולי פוריות. חוק עבודת נשים קובע איסור לפטר עובדות ועובדים שעוברים טיפולי פוריות למעט במקרים שבהם התקבל היתר לכך. מהם התנאים לתחולתו של האיסור ומה ניתן לעשות במקרה של הפרה?

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים קובע כי למעסיק אסור לפטר עובד או עובדת אשר נעדרו מעבודתם בעקבות טיפולי פוריות, אלא אם קיבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים מטעם שר העבודה והרווחה.

כמו כן, במהלך התקופה המוגנת מפני פיטורים, למעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה או להפחית את שכרה של עובדת או עובד שעוברים טיפולי פוריות, אלא אם קיבל לכך היתר ממשרד העבודה.

באילו מקרים אסור לפטר עובדת או עובד שנעדרו מהעבודה בעקבות טיפולי פוריות?
למעסיק אסור לפטר עובד או עובדת שנעדרו מעבודתם עקב טיפולי פוריות, במהלך תקופת היעדרותם מהעבודה כמו גם במשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות וזאת ללא קשר לוותק של העובדים בעבודה, ובכפוף לתנאים הבאים:

  1. טרם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות.
  2. מדובר בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת שתי לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
  3. הם הודיעו למעסיק מראש בדבר היעדרותם והציגו בפניו אישור רפואי.

איסור פיטורי עובדת או עובד שעוברים טיפולי פוריות שלא נעדרו מהעבודה
חוק עבודת נשים קובע כי למעסיק אסור לפטר עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות גם אם לא נעדרו מהעבודה במהלך כל תקופת הטיפולים או במשך 150 יום מתחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר מביניהם, בכפוף לתנאים הבאים:

  1. הם עבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.
  2. הם הודיעו למעסיק על הטיפולים תוך שלושה ימי עבודה ממועד מתן הודעה מוקדמת לפיטורים על-ידי המעסיק (אם המעסיק לא נתן הודעה מוקדמת – אז תוך שלושה ימים ממועד הפיטורים).
  3. מדובר בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות לכל היותר בתקופת העבודה אצל אותו מעסיק (או במסגרת אותו מקום עבודה) או כאשר מדובר בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות מבן או בת הזוג הנוכחי.
  4. הם מסרו למעסיק אישור רפואי על טיפולי הפוריות בתוך 14 יום ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים על-ידי המעסיק (אם המעסיק לא נתן לעובד הודעה מוקדמת – אז תוך 14 יום ממועד הפיטורים).

יובהר כי ההגנה שמעניק החוק לעובדת או לעובד שעוברים טיפולי פוריות מבלי שנעדרו מהעבודה, תקפה ביחס לכל תקופת הטיפולים וזאת גם במקרים שכבר חלפו 150 יום מתחילת הטיפולים. יש לציין כי איסור הפיטורים חל אך ורק ביחס לעובד/ת שעובר/ת את טיפולי הפוריות ולא על בני הזוג שלהם.

מה אפשר לעשות במקרה של הפרת הזכות?
במקרה שעובדת או עובד אשר עוברים טיפולי פוריות ועונים על התנאים שפורטו לעיל מפוטרים בניגוד לחוק עבודת נשים, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה או להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה. יש לציין כי מעסיק שמפטר עובדת או עובד בניגוד להוראות חוק עבודת נשים חושף את עצמו לעיצומים כספיים.

האם נדרש ותק מינימלי בעבודה לצורך מימוש ההגנה מפיטורים?
האיסור לפטר עובדת או עובד שעוברים טיפולי פוריות תקף כבר מיום העבודה הראשון ככל שהיעדרות נובעת מהטיפולים וניתן לכך אישור רפואי שנמסר למעסיק. במקרה שהעובדת או העובד לא נעדרו מהעבודה בעקבות הטיפולים, ההגנה מפני פיטורים תהיה כפופה לכך שהם עבדו אצל המעסיק במשך שישה חודשים לפחות לפני תחילת הטיפולים.

פיצויים בעקבות פיטורים שנעשו בניגוד לחוק
במקרה שהמעסיק לא קיבל היתר לפיטורי העובדת או העובד, הוא מחויב לשלם להם שכר עד למועד אשר בו מותר לו לפטרם לפי החוק. במהלך תקופה זו, העובדת או העובד ימשיכו לצבור ותק לצורך פיצויי פיטורים, דמי חופשה, הבראה וכו'.

מן הראוי לציין, כי בשל פיטורים שנעשו בניגוד לחוק, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לעובדת או לעובד פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 50 אלף שקלים, כמו גם פיצויים עקב הפרת הוראותיו של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

קבלת ייצוג משפטי במקרה של פיטורים בניגוד לחוק
תחום דיני העבודה בכלל ותחום זכויות עובדות ועובדים שנמצאים בטיפולי פוריות הם מורכבים ודורשים הבנה מעמיקה והתמצאות בהוראות החוק, בהחלטותיהם של בתי המשפט ובהתנהלות מול הממונה על חוק עבודת נשים. לפיכך, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני עבודה מנוסה שמתמחה בתחום זה לצורך מיצוי מיטבי של הזכויות.

עורך דין אוראל הרשקוביץ עוסק בדיני עבודה, זכויות נשים, הרעת תנאים, אי תשלום זכויות סוציאליות וייצוג עובדים בסכסוכי עבודה.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות