גזל סוד מסחרי: מהו סוד מסחרי, כיצד ניתן להוכיחו בבית משפט ולקבל פיצויים?

סוד מסחרי הוא מידע עסקי שאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים וסודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו. במקרה של גזל סוד מסחרי ניתן לתבוע, בין היתר, פיצוי ללא הוכחת נזק.

סעיף 5 בחוק עוולות מסחריות (להלן: "החוק") קובע כי סוד מסחרי הוא מידע עסקי המקנה לבעליו יתרון על פניו מתחריו. ככלל, מדובר במידע שאינו נחלת הכלל וככזה שלא ניתן לגילוי בקלות על-ידי אחרים.

סוד מסחרי מעניק לבעליו יתרון מסחרי על פני המתחרים
רכיב נוסף ומשמעותי בהוכחת קיומו של סוד מסחרי, הוא ערך כלכלי ממשי של המידע המקנה לבעליו יתרון מסחרי על פני המתחרים. למעשה, מדובר במידע סודי שגילויו יכול לחסוך למתחרים הוצאות, זמן וטרחה.

הסוד המסחרי נדרש להיות חסוי כך שלא ניתן יהיה לגלותו בנקל. מידע שנגיש לציבור או מוצר מוגמר אשר נמכר לציבור הרחב אינם יכולים לענות להגדרה של סוד מסחרי. יתרה מזאת, בעליו של הסוד המסחרי מחויב לנקוט באמצעים סבירים לצורך שמירה על סודיותו. בהתאמה לכך, מידע סודי שאינו מוגן כראוי לא ייחשב כסוד מסחרי.

מאחר שלעיתים קיים קושי להוכיח שמידע מסוים הוא בגדר סוד מסחרי, מעסיקים רבים נוהגים להחתים עובדים, לקוחות וספקים על הסכמי סודיות אשר מגדירים מראש את המידע שאליו הם נחשפים כסוד מסחרי. ככלל, במקרים אלו, חתימה על הסכם סודיות מהווה הסכמה לכך שהמידע נחשב לסוד מסחרי.

מהו גזל סוד מסחרי?
סעיף 6 לחוק מגדיר חלופות שונות של גזל סוד מסחרי. החוק אוסר להשתמש בסוד מסחרי או לקחת סוד מסחרי באמצעים פסולים מבלי שהתקבלה הסכמה לכך מבעליו. כך למשל, עובד שנחשף למידע סודי במסגרת עבודתו, מעביר את המידע הסודי לחברה מתחרה בתמורה לתשלום. מידע סודי יכול להיות, בין היתר, רשימת לקוחות שאינה נחלת הכלל ושהושקע בה מאמץ.

בעניין זה קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי גם אם העובד לא היה מחויב לשמור על המידע הסודי של המעסיק מכוח חוזה העבודה שלו, לעובד יש חובת אמון אינהרנטית כלפי המעסיק אשר מחייבת אותו לשמור בסוד את המידע אליו נחשף במהלך עבודתו.

פיצויים במקרה של גזל סוד מסחרי
סעיף 13 לחוק מאפשר לנפגע מגזל סוד מסחרי לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסכום של 100 אלף שקלים. לנפגע יש אפשרות להגיש תביעה נגד המפר, בי היתר, מכוח דיני החוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט כדי להיפרע ממבצע הגזל. עם זאת, חשוב להבהיר כי לנפגע אין אפשרות לקבל כפל פיצוי ולהתעשר על חשבון המפר.

לסיכום, במקרה של גזל סוד מסחרי רצוי לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה שעוסק בתחום העוולות המסחריות והסודות המסחריים כדי שייבחן את נסיבות המקרה לעומקן ויגבש בשיתוף הלקוח אסטרטגיית פעולה הנוגעת לטיפול המשפטי לרבות איסוף ראיות ומניעה מכל גורם לעשות שימוש במידע הסודי.

עורך דין אוראל הרשקוביץ עוסק במשפט מסחרי ועסקי, דיני עבודה, חוזים והסכמים, מקרקעין ונדל"ן ועוד.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות