התקשרות עם קבלן ניקיון ללא רישיון – עבירה פלילית

בעל עסק? שכרת שירותים של עובד מקבלן ניקיון שאין ברשותו רישיון כחוק? הנך צפוי לאישום פלילי וקנס כספי של עשרות אלפי שקלים. כן גם אם לא ידעת שקבלן הניקיון לא מחזיק ברישיון כחוק, החוק מטיל עליך אחריות פלילית.

מדובר בהוראות חוק שהאדם הסביר ואף אלו המתמצאים בחוק (אפילו עורכי דין) אינם מכירים, ואשר נוגדים כל היגיון בסיסי שעשוי למנוע מאדם שומר חוק מלבצע עבירה פלילית. אלא שכלל ידוע הוא – אי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות ומעונש. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? וכיצד יש לפעול אם זומנת לחקירה פלילית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים?

מטרת החוק

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים החל לאכוף את התיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, אשר מטיל אחריות פלילית על השוכרים את שירותם של קבלני כוח אדם שלא מחזיקים ברישיון על -פי החוק.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם קובע כי לא יעסוק אדם כקבלן כוח אדם או כקבלן שירות, אלא אם כן הוא בעל רישיון. הרציונל שעומד בבסיסו של החוק הוא למנוע ניצול ופגיעה בזכויות עובדים המועסקים בתבנית העסקה משולשת של עובד, מקבל השירות וקבלן כוח אדם, אשר נפוצה בעיקר בענף הניקיון, האבטחה וההסעדה.

המחוקק ביקש למגר את התופעה של קבלני כוח אדם אשר פועלים ללא רישיון ולעודד התקשרות עם קבלנים שפועלים כדין. המטרה היא למנוע את המשך ההרעה המוחשית של עובדים המועסקים באמצעות קבלני כוח אדם, אשר באה לידי ביטי בין היתר, בתשלום שכר נמוך ואי תשלום זכויות סוציאליות.

כנגד ההיגיון – האחריות מוטלת גם על מקבל השירות

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, מטיל אחריות פלילית על כל בעל עסק, לרבות מכוני כושר, סטארטאפים, חברות השמה, עורכי דין, רואי חשבון, ועדי בתים, שהתקשר עם קבלן כוח אדם ו/או קבלני שירות, שאין ברשותם רישיון כחוק.  הלכה למעשה, על כל בעל עסק לוודא שקבלן השירות או קבל כוח אדם, מחזיק ברישיון כחוק.

החוק מטיל אחריות פלילית גם על נושא משרה בתאגיד שלא פיקח ועשה ככל הניתן כדי למנוע את ביצוע העבירה ע"י מי מעובדי התאגיד. כלומר, מנכ"ל חברה של ביקש מקבלן הניקון להציג בפניו רישיון קבלן, ובהמשך התברר שאותו קבלן ניקיון עובד ללא רישיון כחוק, חשוף לאחריות פלילית בשל העדר פיקוח.

מן הראוי להדגיש, כי הוראות החוק אינן חלות על מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם ו/או קבלן שירות שלא לצורך העסק. כלומר, אזרחים פרטיים לא צריכים לוודא שאותו קבלן מחזיק ברישיון כחוק.

התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון מהווה עבירה פלילית

ע"פ חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התקשרות עם קבלן כוח אדם שאינו מחזיק ברישיון או היתר מיוחד, מהווה עבירת פלילית. למותר לציין, כי רישום פלילי הוא עונש כבד בפני עצמו שמשפיע על תדמיתו של מבצע העבירה, ובין היתר, על השתלבות עתידית בשוק העבודה (בעיקר במגזר הציבורי).

בנוסך על כך, מקבל השירות שהפר את הוראות החוק,  צפוי לקנס כספי בגובה של 14,400 ₪, ובמקרים מסוימים כאשר הנאשמת היא גם החברה, הקנס עשוי להיות כפול ולהגיע 28,800 ₪.

יחד עם זאת, כאשר מבצע העבירה פעל בתום לב, ומדובר במעידה חד פעמית, ניתן להפחית את גובה הקנס, ובנסיבות מסוימות להימנע מרישום פלילי. כמו כן, לא אחת נמצאים כשלים משפטיים או שאין מספיק ראיות להגשת כתב אישום. לפיכך, ובהתאם לאמור, אם זומנתם לחקירה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מומלץ להיעזר בהקדם בעו"ד מתמחה בתחום.

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות