תקלה ברכב חדש- תביעה ייצוגית

תקלה ברכב חדש- תביעה ייצוגית. כידוע, רכישת רכב חדש היא השקעה כספית לא מבוטלת. ההוצאה הכספית אינה מסתכמת רק ברכישת הרכב, אלא בביטוח יקר, ואובדן ערך של עשרות אלפי שקלים בשנים הראשונות. בתמורה לכך, הצפיה היא לקבל רכב ללא תקלות לא להיכנס למוסך, בוודאי בשנים הראשונות.

רכבים חדשים- תקלות ישנות

באופן מפתיע מדובר בתופעה שאינה שכחיה – תקלות ברכבים חדשים. בחלק מהמקרים מדובר גם ברכבי יוקרה, ואף בתקלות מהותיות כמו גיר, מנוע וכד'. היבואן אמנם מסכים לתקן את הרכב, אלא שבחלק מהמקרים התקלות חוזרות שוב ושוב. אף על פי כן, היבואן לרוב מסרב להחליף את הרכב או לבטל את העסקה ולהחזיר לכם את כספכם.

כאן המקום לציין, כי בהתאם לסעיף 11 לחוק על המוכר לתקן את הרכב החדש עד לתום תקופת האחריות. אם המוכר לא מצליח לתקן את הרכב, הרוכש זכאי לבטל את העסקה.

תביעה ייצוגית

לאחרונה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות נגד יבואני רכב בגין שיווק ומכירה של רכבים עם תקלות. כך למשל, בתביעה ייצוגית ייצוגית כנגד דלק מוטורס בע"מ, במסגרתה נטען שדלק מוטורס, יבואנית רכבי פורד לישראל, שיווקה ומשווקת רכבים מדגמי פורד פוקוס ופורד פיאסטה בהם מותקנת תיבת הילוכים כפולת מצמדים, שבה, כך לטענת המבקשים, התגלו תקלות חוזרות ונשנות אצל לקוחות רבים דלק מוטורס טענה, כי לא נפל פגם כלשהו בתיבת ההילוכים כפולת המצמדים, וממילא היא מספקת ללקוחותיה שירותי טיפול שוטפים, ללא עלות, בכל תקלה הנוגעת לתיבת ההילוכים כפולת המצמדים, וכי לא נגרם נזק כלשהו לחברי הקבוצה הנטענת, ואף לא נזק של ירידת ערך הרכבים נשוא בקשת האישור.

למאמר מקיף בנושא , בשיתוף N12  לחצו כאן.

עיקרי הסדר הפשרה המתוקן הם כדלהלן:

1.דלק מוטורס תשלם לתובעים המיוצגים (לרבות המבקשים בשתי הבקשות) ו/או באי כוחם, סך תשלום כספי סופי של 1,400 ₪ (כולל מע"מ) לכל רכב הסדר (להלן: "התשלום הכספי לרכב"). התשלום הכספי לרכב מהווה סכום מלא, כולל, סופי ומוחלט בגין כלל הטענות שנטענו במסגרת התובענות הייצוגיות בגין כל רכב הסדר, והוא כולל כל מס והיטל מכל סוג החל, אם וככל שחל, על התשלום הכספי לרכב. לתשלום זה לא יהיו זכאים מבטח שרכש ממבוטחו רכב הסדר מתוקף כיסוי ביטוחי, עקב נזק שנגרם לרכב ההסדר בתאונת דרכים, וכן לא יהיה זכאי לתשלום זה חבר קבוצה שביקש שלא להיכלל בהסדר הפשרה ובית המשפט התיר לו יציאה מן הקבוצה.

2. התשלום הכספי לרכב יחולק בין מי שזכאים לתשלום בגינו, כך:

I. הרוכש המקורי בעל רכב הסדר במועד הקובע, יהיה זכאי למלוא התשלום הכספי לרכב, למעט במקרה קיומו של משתמש, או קיומם של משתמשים, ברכב ההסדר.

II. במידה ומכר הרוכש המקורי את רכב ההסדר עובר למועד הקובע, באופן שפרטי רוכש הרכב המשומש מפורטים במידע שהועבר לממונה על ביצוע ההסדר אודות כל היסטוריית הבעלים הרשומים של רכבי ההסדר, יחולו הכללים הבאים:

(א)      למעט במקרה קיומו של משתמש או קיומם של משתמשים ברכב ההסדר, היה רכב ההסדר במועד הקובע בבעלות רוכש רכב משומש, אשר רכש את רכב ההסדר ישירות מן הרוכש המקורי, יתחלק התשלום הכספי לרכב באופן שהרוכש המקורי יהיה זכאי לסך של 1,200 ₪, ורוכש הרכב המשומש יהיה זכאי לסך של 200 ₪.

(ב)     במידה ורכב ההסדר יהיה במועד הקובע בבעלות רוכש רכב משומש, שרכש את רכב ההסדר מרוכש רכב משומש (אחד או יותר), יתחלק התשלום הכספי לרכב, באופן שהרוכש המקורי יהיה זכאי לסך של 1,200 ₪, ורוכשי הרכב המשומש יהיו זכאים יחדיו לסך כולל של 200 ₪, אשר יתחלק ביניהם באופן שווה.

3.במידה והחזיק ברכב הסדר (בכל, או בחלק מהתקופה, שראשיתה ברכישת רכב ההסדר על ידי הרוכש המקורי ועד למועד מתן פסק הדין) אדם או תאגיד המהווה "משתמש" (כפי שהוגדר במבוא להסדר הפשרה המתוקן), יחולו הכללים הבאים:

  1. I. מתוך חלקו של התשלום הכספי לרכב המיועד לרכוש המקורי (העומד טרם ההפחתה על סך של 1,400 ₪, או 1,200 ₪, לפי העניין) יופחת סך כולל של 200 ₪ (כך שיוותר בידי הרוכש המקורי סך של 1,200 ₪, או 1,000 ₪, לפי העניין), אשר יהווה את מלוא התשלום הכספי לרכב המיועד למשתמש רכב ההסדר.
  2. II. היה ורכב ההסדר ברשות משתמש אחד עובר למועד מתן פסק הדין, יהיה זכאי המשתמש לסך של 200 ₪.

היה ורכב ההסדר מצוי ברשות מספר משתמשים עובר למועד מתן פסק הדין, יהיו זכאים כל המשתמשים יחדיו לסך כולל של 200 ₪, שיחולק ביניהם באופן שווה.

III.מאחר וקיימת אפשרות סבירה שלא יאותר משתמש, או כי משתמש יבחר שלא לדרוש את חלקו בתשלום הכספי לרכב, אזי ככל שלא יפנה בדרישה לקבלת חלקו בתשלום הכספים לרכב, הוסכם, כי בהיעדר דרישה בקשר עם איזה מרכבי ההסדר, בהתאם למועדים ולאופן הקבועים בהסדר, וככל שמשתמש אחד בלבד השתמש ברכב ההסדר, יהיה זכאי הרוכש המקורי למלוא חלקו בתשלום הכספי לרכב טרם ההפחתה (דהיינו, 1,400 ₪, או 1,200 ₪, לפי העניין).

ככל שקיים יותר ממשתמש אחד ברכב ההסדר, ואחד ו/או כמה מן המשתמשים לא דרשו את חלקם בתשלום הכספי לרכב כאמור, יתחלק חלקם של המשתמשים בתשלום הכספי לרכב (סך של 200 ₪ המוקצה לכלל המשתמשים) באופן שווה בין אותם משתמשים שפנו בדרישה לקבלת חלקם, ובמצב דברים זה לא תעמוד למשתמש כל טענה בעניין כלפי מי מבין הצדדים להסדר.

 

עורך דין אוראל הרשקוביץ עוסק בין היתר בתביעות נגד יבואני רכב. 
לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

 

 

 

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות