זכויות עובדים – איך להגיש תביעת חוב לביטוח לאומי?

המעסיק פשט רגל והחברה שבבעלותו נסגרה. והעובדים? לא קיבלו משכורת, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות. כיצד ובאילו תנאים ניתן להגיש תביעת חוב לביטוח לאומי?

אלפי עסקים נסגרים מדי שנה

אלפי עסקים נסגרים מדי שנה. במרבית המקרים, אין סימני אזהרה מקדימים. העובדים מגלים כרעם ביום בהיר שהמעסיק פשט רגל, או שהחברה שבבעלותו פורקה.

העובדים עומדים מול שוקת שבורה: ללא משכורת, פיצויים וזכויות סוציאליות נוספות.

צו פישטת רגל או פירוק חברה

ביטוח לאומי  נכנס לתמונה" ומעניק הגנה לעובדים שזכויותיהם נפגעו בשל הליך פשיטת רגל או פירוקה חברה. סעיף 182(1א) לחוק הביטוח הלאומי, קובע כדלקמן:

"מבוטח יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלה, לפי העניין: … לגבי מעסיק שהוא תאגיד – צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי פירעון ושיקום כלכלי שבו או אחריו הורה בית המשפט על פירוק התאגיד".

תנאי ראשון להגשת תביעה חוב למוסד לביטוח לאומי, הוא צו פתיחת הליכים כנגד המעסיק. אם לא ניתן צו פתיחת הליכים, יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט.

המועד להגשת תביעת חוב

את התביעה לביטוח יש להגיש בתוך כשישה חודשים לכל היותר מרגע הוצאת הצו. אם נאחר בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, התביעה עשויה להידחות.

לצורך הגשת התביעה, ובהתאם לרכיבי התביעה, יש לצרף אסמכתאות בדבר קיומו של החוב.

סכום התביעה המקסימאלי

בגין אי תשלום שכר, ניתן להגיש תביעה עבור 12 חודשי העסקה אחרונים. דמי הבראה, ביגוד, ימי חג, "משכורת 13", ניתן לתבוע עד 12 חודשים העסקה אחרונים.  ימי חופשה אפשר לתבוע עד 4 שנים . דמי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק.

בנוסף על כך, ניתן לתובע פיצויי פיטורים או השלמת פיצויי פיטורים שהמעסיק לא שילם. לצורך כך, יש להוציא דוחות מקרן הפנסיה, ולבדוק כמה כסף המעסיק הפקיד לרכיב הפיצויים בפנסיה.

סכום התביעה בגין שכר עבודה ופיצויי פיטורים מוגבל ל- 123,409 ₪. באשר לקופת גמל, ניתן לתובע עד 18,986 ₪ (נכון לשנת 2023).

אם המוסד לביטוח לאומי יקבל את התביעה, יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת התביעה עד למועד התשלום בפועל. יוער, כי מהסכום שתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, תצטרכו לשלם מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

לסיכום

לא בכל מקרה ניתן וכדאי להגיש תביעת חוב לביטוח לאומי. כמו כן, סכום התביעה וההגנה שמעניק ביטוח לאומי לא מלאה. לעיתים כדאי, להגיש תביעה אישית או בבקשה להרמת מסך כנגד המעסיק.

המידע בעמוד זה כללי ובלתי מחייב. האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין .

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות