תביעת קופת גמל נגד מעסיק

קופת גמל נדרשת לתבוע מעביד שלא מפקיד כספים לפנסיה עבור עובדיו, ובין היתר הלנת שכר והפרשי הצמדה. מה ניתן לעשות כדי להפחית את גובה החוב?

הפרשות לפנסיה

הזכות לפנסיה היא זכות קוגנטית. העובד לא יכול לוותר על זכויותיו. מעסיק שחדל להפריש כספים לקרן פנסיה, חשוף לתביעה מטעם העובד.

בנוסף על כך, המעסיק חשוף לתביעה של קופת הגמל  עליה מוטלת החובה להבטיח שזכויות העובד תשמרה.

הלנת שכר, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים

סעיף 19א (א)לחוק הגנת השכר קובע, כדלקמן:

 "יראו כשכר מולן גם סכום שמעסיק חייב לקופת גמל, בין שהסכום מגיע ממנו במישרין ובין שהמעסיק חייב לנכותו משכר העובד, ובלבד שהסכום אשר חייב המעסיק לנכות לא שולם לקופה תוך 21 ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו היה עליו לנכות או שהסכום שהמעסיק נתחייב לשלמו שלא בדרך ניכוי לא שולם תוך 21 ימים מהיום שבו היו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת החבות; והוא בין שהשכר הולן ובין שלא הולן.

(1) לגבי סכום שהמעסיק חייב לנכות משכר העובד – לפי סעיף  17;

(2) לגבי סכום שמעסיק חייב במישרין לקופת הגמל (להלן: "החוב") – הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה שלגביו קיימות החבות לקופת הגמל עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של החוב והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולם החוב; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי."

אם כן, מעסיק שאינו מפריש כספים לקרן הפנסיה עבור עובדיו, חשוף לכך שגם קופת הגמל תגיש נגדו תביעה, ולא רק על קרן החוב.

המשמעות היא שחוב של עשרות אלפי שקלים בודדים עשוי לתפוח לחוב של מאות אלפי שקלים. מה שעשוי להביא לקריסתו של המעסיק.

גביית חוב מהמעסיק

קופת הגמל נדרשת לשלוח מכתבי התראה למעסיק שחדל להפריש כספים לקרן הפנסיה של עובדיו. יתרה מכך, על קופת הגמל לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המעסיק, וללא שיהוי.

על קופת הגמל  לפעול לאלתר לגביית החוב מהמעסיק. קופת הגמל אינה רשאית להשתהות עם הגשת התביעה כנגד המעסיק, ולאחר מכן לתבוע מהמעסיק את כספי הפנסיה בתוספת הלנת שכר, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.

כמו כן, כאשר המעסיק לא הפקיד כספים לפנסיה עבור עובדיו, שלא עקב רשלנות או בשל נסיבות אחרות שאינן מהוות חוסר תום לב,  בית הדין רשאי להפחית את גובה החוב

עובדים בחל"ת או שחדלו לעבוד אצל המעסיק

בחלק מהמקרים קופת הגמל מגישה תביעה עבור עובדים שחדלו לעבוד אצל המעסיק, או שהוצאו לחל"ת (חופשה זמנית ללא תשלום). יש לבדוק היטב, בהתאם לטופס 106, ותלושי שכר,  את שכרו של העובד ותקופת העסקתו.

לסיכום

קופת הגמל מחויבת להבטיח שזכויות העובד תשמרנה. משכך על קופת הגמל לפעול לגביית חוב מהמעסיק. עם זאת, אנו למדים, שבחלק מהמקרים קופת הגמל תובעת כספים מהמעסיק, שלא כדין. יש לבדוק כל מקרה לגופו של עניין ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתביעת קופת גמל נגד מעסיק.

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע,  עשויה להיות נתונה לפרשנות משפטית, ולהשתנות מעת לעת

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות