פיטורים בשל מילואים

הוראות החוק אוסרות על מעסיק לפטר עובד בשל זימון למילואים, בזמן המילואים ולאחר המילואים. מה ניתן לעשות במקרה דנן, איך, כמה ואת מי ניתן לתובע?

האיסור על פיטורים בשל מילואים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אוסר לפטר עובד בשל נסיבות הקשורות בשירות מילואים. בנוסף על כך, נקבע בסעיף 2 (א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988, כדלקמן:

"לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם….".

אם כן, על המעסיק אסור לפטר עובד שנקרא למילואים. כמו כן חלק איסור לפטר עובד בזמן שירות המילואים, ו- 30 ימים נוספים לאחר תום תקופת המילואים (בתנאי שהעובד שירת מעל יומיים רצופים). מן הראוי לציין, כי על העובד ליידע את המעסיק על הזימון למילואים.

איך וכיצד תובעים?

ניתן להגיש תביעה נגד מעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, כמו גם להגיש תלונה נגד המעסיק ביחידת האכיפה של חוקי העבודה. במקביל, ניתן להגיש תביעה נגד מעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.

איך ניתן להוכיח שהפיטורים בשל המילואים?

סמיכות הזמנים שבין מועד הפיטורים לבין שירות המילואים, עשויה לתמוך בטענה שהפיטורים קשורים למילואים.

העובד לא צריך להוכיח את כוונת המעסיק להפלותו בשל שירות מילואים כתנאי להגשת התביעה. די בכך שהמעסיק התחשב באחד השיקולים המנויים בסעיף 2(א).

בעניין זה קבע בית הדין לעבודה, כי העברת הנטל אל המעסיק תעשה רק לאחר שהעובד הוכיח "שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו". למשל עובד שגנב  כסף וזומן למילואים, המעסיק יוכל לפטרו.

אם כן, המעסיק צריך לשכנע שלא קיבל את ההחלטה על הפיטורים עקב המילואים. אם המעסיק יציג הסבר שיקרי, או אם מאזן ההסתברויות יהיה שקול, בית הדין לעבודה יפסוק לטובת העובד.

גובה הפיצוי

בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעובדה ניתן לתובע פיצוי של עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק. גובה הפיצוי נקבע בהתאם לחומרת המקרה ונסיבותיו, ובין היתר, ותק העובד, האופן בו בוצעו הפיטורים וכד'. בד בבד, ניתן להגיש תביעה  גם לוועדת התעסוקה במשרד הביטחון. עם זאת, בית הדין לעבודה עשוי לקחת בחשבון את סכום הפיצוי שפסקה וועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

לסיכום

פיטורים בשל מילואים נחשב לאחד מההפרות החמורות ביותר במשפט העבודה. עם זאת, מדובר בנושא הדורש הבנה מעמיקה והתמצאות בהוראות החוק, נטל ההוכחה ועוד.

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות