תלושי שכר לא תקינים

פיצול מלאכותי של רכיבי שכר פיקטיביים, הנפקת תלושי שכר לא תקינים, מהווה אחד מהאמצעים הנפוצים והמתוחכמים של מעסיקים לפגוע בזכויות עובדיהם.

מקרה לדוגמא

שכרו של עובד הוא 9,000 ש"ח (בערכי ברוטו) בגין עבודה במשרה מלאה. העובד גר במרחק של קילומטר ממקום העבודה וזכאי לדמי נסיעות בסך 150 ש"ח (עלות חופשי חודשי).

בנסיבות האמורות,  כיצד המעסיק צריך לערוך תלוש השכר של העובד, ומהו השכר בגינו זכאי העובד להפרשות לתנאים הסוציאליים?

תלוש שכר תקין 

בהתאם להוראות הדין, דמי נסיעות הוא רכבי הוצאות שהמעסיק לא חייב להפריש עבורו לפנסיה.

לפיכך, העובד  זכאי לדמי נסיעות בסך 150(עלות חופשי חודשי לערך), ולשכר יסוד בסך 8,850 ש"ח. המעסיק נדרש להפריש לתנאיו הסוציאליים של העובד לפי שכר עבודה בסך 8,850 ש"ח (לכל הפחות).

תלוש שכר שאינו תקין

רכיב הנסיעות הוא 3,000 ₪ ושכר העבודה הוא 6,000 ש"ח. המעסיק מפריש לתנאיו הסוציאליים של העובד, לרבות לקרן הפנסיה, לפי שכר עבודה של 6,000 ₪.

מאחר ששכר העובדה של העובד הוא 8,850 ש"ח, הרי שמדובר בתלוש שכר שהונפק למראית עין, ובמילים אחרות תלוש שכר פיקטיבי,

מקרים נוספים של תלושי שכר פיקטיביים

פיצול רכיבי שכר לבונוסים (פרמיה או מענק), כאשר בפועל לעובד אין שום תנאי אותנטי לקבלת בונוס.

תשלום עבור שעות נוספות (שהמעסיק פטור מהפרשות לתנאים הסוציאליים), בשעה שהעובד כלל לא עובד שעות נוספות.

חיסכון למעסיק על חשבון העובד

עובד זכאי לתשלום זכויות סוציאליות בגין שכרו הרגיל. המעסיק פטור מהפרשות לפנסיה, בין היתר, בגין דמי נסיעות, שעות נוספות, בונוס וכד'.

פיצול מלאכות של תלושי השכר, חוסך למעסיק עשרות עד מאות אלפי שקלים. העובד מפסיד הרבה כסף, לרוב אינו מודע לכך.

פיצוי בין תלוש שכר פיקטיביים

בהתאם לסעיף 26א (ב) לחוק הגנת השכר, המעסיק חשוף לתביעה של 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שכר פיקטיבי. גובה הפיצוי נפסק בהתאם לנסיבות וחומרתו.

 לסיכום

תלוש שכר פיקטיבי, הוא תלוש שכר שאינו משקף את המציאות. מעסיקים שהנפיקו תלושי שכר בניגוד להוראות החוק חשופים לתביעה של עשרות אלפי שקלים ויותר.

המידע בעמוד זה כללי ובלתי מחייב. האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין, ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין .

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות