פיצוי כספי בגין תלושי שכר פיקטיביים

מהו גובה הפיצוי הכספי שעובד יכול לתובע את מעסיקו בגין עריכת תלושי שכר פיקטיביים שאינם תואמים את תנאי שכרו?

תלושי שכר פיקטיביים

תלוש שכר תקין הוא מסמך שמשקף עם את תנאי העסקתו ושכרו של העובד. העובד מקבל את מה שמגיע לו.

בתלוש שכר פיקטיבי, רכיבי השכר אינם תואמים את תנאי העסקתו ושכרו של העובד. לרוב, העובד מקבל את השכר שהובטח לו, אך תנאיו הסוציאליים לא משולמים כדין.

פיצוי כספי בגין תלושי שכר פיקטיביים

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים לעובד שמעסיקו לא מסר לו תלוש שכר תקין ביודעין. אם המעסיק ביצע הפרה בשני חודשים לפחות בתקופה של 24 חודשים, חזקה היא כי המעסיק ביצע את ההפרה ביודעין, אלא אם כן הוכיח המעסיק אחרת.

פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים. ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר.

לפי מה נקבע גובה הפיצוי?

אנו למדים כי בהתאם לחוק הגנת השכר, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי של 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שכר פיקטיבי. גובה הפיצוי נקבע בהתאם למספר רכיבי השכר ותלושי השכר שאינם תקינים.

יש לבדוק האם המעסיק פעל בכוונת מכוון וביודעין כדי להונות את עובדיו. או האם מדבור בשגגה ובמקרים ספורים בהם תלושי השכר נערכו בניגוד לדין.

פיצוי בסך 40,000 ש"ח בגין תלושי שכר פיקטיביים

בפסק דין איזבלה לוקס נ' ארז זיסמן נפסק פיצוי בסך של 40,000 ₪ בגין עריכת 22 תלושי שכר שאינם תקינים. וכך נקבע:

"יש ליתן דגש על חומרת ההפרה שהביאה אי התקינות של החלק הארי של התלושים שנמסרו למערערת, מספר התלושים הלא תקינים.

הפגיעה המיידית במערערת בעת מתן התלושים (הזכויות הנלוות של המערערת נגזרו מהסכומים הנקובים) והפגיעה המסתברת והמובנת מאליה בעת מימוש זכויותיה על פי חוק הביטוח הלאומי.

נוכח מכלול הנסיבות, אנו מעמידים את סכום הפיצוי לדוגמה על 40,000 ₪, נכון ליום מתן פסק הדין של בית הדין האזורי."

לסיכום

אם כן, ניתן לתובע 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שכר שאינו תקין. בפועל גובה הפיצוי תלוי בנסיבות המקרה, ועל כן מומלץ להיוועץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה.

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות