הוצאה לחל"ת – מלחמת חרבות ברזל

בעקבות מלחמת חרבות ברזל מעסיקים הוציאו את עובדיהם לחל"ת בהסכמה, או לחל"ת כפוי. האם מעסיק יכול לכפות על עובדיו לצאת לחל"ת, ובאילו נסיבות העובד זכאי לפיצויי פיטורים?

משמעות הוצאה לחל"ת במלחמת חרבות ברזל

הוצאה לחל"ת בהסכמת העובד בעת מלחמה

במהלך קיומם של יחס עבודה, ישנם מקרים בהם המעסיק לא יכול לספק עבודה לעובדיו באופן זמני. כך בין היתר, שינוי בדפוסי העבודה, או נסיבות אחרות כמו מגפת הקורונה או מלחמת חרבות ברזל המתרחשת בימים אלו, יכולים לגרום לקשיים כלכליים בעסק.

במקום לפטר, המעסיק יכול לנקוט בצעד מתון ולהוציא את עובדיו לחל"ת. הוצאה לחל"ת אינה מהווה פיטורים, בין היתר, בתנאי שהעובדים הסכימו לצאת לחל"ת.

הוצאה כפויה לחל"ת לתקופה מוגבלת

מדובר בנושא המורכב ביותר מבחינה משפטית, ולכן יש לבדוק כל מקרה בקפידה ולגופו של עניין. עם זאת, ככלל, במקרה שהמעסיק החליט להוציא את עובדיו לחל"ת כפוי לתקופה מוגבלת שאינה ארוכה, לא כל שכן בשעת משבר, לרוב, אין המדובר בפיטורים. על המעסיק למסור לעובדיו מכתב הוצאה לחל"ת, ובין היתר, להגדיר מראש את תקופת החל"ת.

הוצאה כפויה לחל"ת לתקופה בלתי מוגבלת

ככלל, הוצאת עובדים לחל"ת כפוי, לפרק זמן ארוך ולתקופה בלתי מוגבלת, עשויה להיחשב כאקט של פיטורים. על המעסיק לערוך שימוע לפני פיטורים, ולשלם לעובדיו פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות בהתאם להוראות הדין.

עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין. כך למשל, דינו של מעסיק שסגר את מפעלו בהתאם להנחיות פיקוד העורף וכתוצאה מכך העסק שבבעלותו סגור לחלוטין, אינו זה למעסיק שרשאי לפתוח את מפעלו, אך בחר משיקוליו שלא לעשות כן.

המשמעות הכלכלית והמשפטית של פיטורים

למעסיק נתונה פררוגטיבה ניהולית רחבה. כך בין היתר, המעסיק רשאי לפטר את עובדיו ובכך בא הקץ על יחסי העבודה. בכפוף להוראות הדין והסכם העסקה, המעסיק יידרש לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים (בותק מעל שנה), דמי הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה שעשויים להגיע במצטבר לעשרות אלפי שקלים ויותר.

בטווח המיידי, מהלך של פיטורי עובדים דווקא עשוי להכביד על הוצאות העסק.

לסיכום מדיניות הוצאה לחל"ת במלחמת חרבות ברזל

אם כן, מעסיק שהוציא לחל"ת את עובדיו בניגוד לדין, עשוי להתפרש כאקט של פיטורים. על כן, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי טרם הוצאת העובד לחל"ת.

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות