איך לפטר עובד באופן חוקי?

העובד מכביד על הוצאות העסק, ביצע עבירת משמעת או שהוא פשוט לא מספק תוצאות. איך לפטר את העובד באופן חוקי ולהימנע מתביעות משפטיות?

הסיבות לפיטורי העובד

איך לפטר עובד באופן חוקי? הנימוקים לפיטורי העובד הוא השלב הראשון בהליך פיטורים חוקי. חשוב שתהיה הלימה בין טענות המעסיק כלפי העובד במהלך תקופת העסקה, לנימוקים במכתב זימון לשימוע, לבין המציאות בפועל. אחרת, העובד יוכל לטעון שהסיבה לפיטוריו נעוצה בשיקול אחר של המעסיק ולא במה שנטען בהליך הפיטורים, וכפועל יוצא שהליך הפיטורים פגום.

איך לפטר עובד באופן חוקי בשל סיבות מקצועיות

כך למשל, עובד שלא עמד ביעדי המכירות, חשוב שיהיה לכך אסמכתאות מתאימות. לעיתים, בהתאם לנסיבות, כדאי לזמן את העובד ל"שיחת הערכה", שאינה שימוע. על המעסיק לתעד את השיחה, ולשלוח לעובד סיכום שיחה.

איך לפטר עובד באופן חוקי עקב צמצום

פיטורים עקב צמצום בכוח אדם היא אחת הסיבות הנפוצות לפיטורי עובדים. אלא שלא אחת, מדובר באחיזת עיניים. הסיבה לפיטורים נעוצה בשיקולים אחרים של המעסיק. אם הטענה לפיטורים היא עקב צמצום, חשוב שלא תהיה סיבה אחרת לפיטורים שהעובד ייודע עליה. מכאן אנו למדים שגם בהליך הפיטורים האמת עדיפה, גם אם היא לא נעימה לעובד.

איך לפטר עובד באופן חוקי בשל גניבה

מעסיק הטוען שעובדו גזל כסף, ציוד, או רשימת לקוחות, עליו הנטל להוכיח את טענותיו כלפי העובד. על המעסיק מוטלת החובה להוכיח את טענותיו בראיות מוצקות. על כן, יש לבסס את הטענות טרם זימונו של העובד לשימוע.

איך לפטר עובד באופן חוקי בשל אירוע אלימות או עבירת משמעת חמורה 

גם כאן בדומה לגניבה, המעסיק צריך לבסס את טענותיו כלפי העובד. כך למשל, עובד שהיה מעורב בקטטה עם מנהלו, חשוב לזמן לשימוע גם את העובד וגם את המנהל. יש לבדוק אם היו עדים לקטטה, אם מצלמות האבטחה תיעדו את האירוע.

זימון לשימוע לפני פיטורי העובד

על המעסיק למסור לעובד מכתב זימון לשימוע. בזימון לשימוע יש לפרט, בין היתר, את הסיבות לשימוע. מכתב זימון לשימוע צריך להימסר לעובד לפחות יומיים לפני השימוע.  כמו כן, יש לציין, בין היתר, כי העובד רשאי להגיע עם נציג מטעמו. ככל שיגיע עם עורך דין, להודיע על כך.

מהלך השימוע

במהלך השימוע יש לערוך פרוטוקול שימוע. טענות העובד אל מול טענות המעסיק. בהתאם לנסיבות, יש להקליט את השימוע. עדיף ורצוי שבשימוע יהיה נוכח אדם נוסף שיסייע בכתיבת הפרוטוקול. בסוף השימוע יש להחתים את העובד על פרוטוקול שימוע ולמסור לעובד העתק.

המעסיק נדרש לשקול את טענות העובד בלב פתוח ונפש חפצה. על כן, אין למסור לעובד מכתב פיטורים במהלך השימוע או בסיומו.

מכתב פיטורים

מכתב פיטורים יש למסור לעובד בחלוף 24 שעות לפחות מהשימוע. במכתב הפיטורים יש לציין, בין השאר, כי לאחר שהחברה שקלה את טענות העובד, הוחלט על סיום העסקה. בנסיבות מסוימות, ניתן לשלול מהעובד פיצויי פיטורים.

משרדנו מעניק ייצוג וליווי משפטי לשימוע לפני פיטורים. ניתן לפנות למשרדנו בכל שאלה בנושא זה או נושאים אחרים.

המידע בעמוד זה כללי ובלתי מחייב. האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין .

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות