בקשה לתיקון טעות סופר בטאבו

הזכויות בדירה נרשמו באופן שגויו, באופן שאינו תואם את המציאות בפועל. ככלל, יש להגיש בקשה לתיקון טעות סופר בטאבו.

טעות ברישום זכויות

בהתאם לסעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, כוחו של הרישום בלשכת רישום המקרקעין מהווה ראית לאמיתות תוכנו. אולם, אם נפלה שגיאה ברישום הזכויות, ניתן להגיש בקשה לתיקון טעות סופר.

המקור החוקי לתיקון טעות סופר

תקנה 95 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תשע"ב- 2001, קובעת כי: "רשם רשאי לצוות על תיקון טעות סופר שקרו ברישום, לרבות טעויות כאמור שנפלו מחמת טעות במסמכים ששימשו יסוד לאותו רישום".

אם כן, לרשם המקרקעין הזכות להורות על תיקון טעויות ברישום הזכויות. טעות ברישום זכויות דירה בטאבו יכולה להיגרם מטעות הקלדה בעת רישום זכויות הדירה, או מזיהוי לא נכון של מיקום הדירה בבית משותף.

לדוגמא. בעל דירה שזכויותיו היו צריכות להירשם בתת חלקה 10, נרשמו בפועל בתת חלקה 5, ובעל דירה אחר שזכויותיו נרשמו בתת חלקה 5, נרשמו בתת חלקה 10. איך לכך יש לבצע הצרחה והחלפת שטחים. יש לצרף חוות דעת מומחה התומכת בתיקון הטעות.

טעויות נוספות: הצמדה לא נכונה של השטחים, בעלי הדירות שנרשמו שלא כדין, שמות או מספרי תעודת זהות לא תקינים ועוד.

המשמעות של רישום שגוי בטאבו

המשמעות של רישום זכויות שגויו היא שלא נוכל למכור את הדירה שבבעלותנו, להעביר את הזכויות בדירה לצד שלישי בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

צירוף מסמכים בבקשה לתיקון טעות סופר

טעות ברישום זכויות יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים. יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין. עם זאת, ככל יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • נסח טאבו עדכני.
  • בקשה לרישום במקרקעין על מקורה.
  • חוות דעת מקצועית על מקורה. חוות דעת של שמאי מקרקעין, מודד או עורך דין (בהתאם לנסיבות).
  • תצהיר בעלי הדירות.
  • אישור ממיסוי מקרקעין.
  • תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח.

לעיתים יש לצרף מסמכים נוספים. בין היתר, תמצית רישום ממשרד הפנים, אישור ממנהל מקרקעי ישראל ועוד.

המידע בעמוד זה כללי ובלתי מחייב. האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין .

אהבתם את המאמר? שתפו...

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

השאירו תגובות והודעות