איחור בהגשת תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי

איחור בהגשת תביעת חוב לביטוח לאומי

עובדים שמעסיקם פשט רגל או שהחברה התפרקה, יכולים להגיש תביעת חוב בגין שכר עבודה, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, דמי הודעה מוקדמת. מה הדין כאשר הוגשה תביעת חוב באיחור? איחור בהגשת תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי  קראו את פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דן בבקשה למתן ארכה להגשת תביעה חוב. "סעיף […]